Digitális Jólét Program

A Zöldek a zöldért Egyesület támogatást nyert a GINOP 3.3.3. Digitális Jólét Program keretében a lakosság digitális készségeinek fejlesztésére.

A 45 év feletti munkanélküliek körében magas a digitális készségekkel nem rendelkezők aránya. Nem ismerik az internet kínálta lehetőségeket, nincsenek tisztában az online szolgáltatások előnyeivel. Egyre több munkahely betöltésének feltétele az IKT eszközök használatának képessége. A digitális tudás hiánya munkaerőpiaci kilátásaikat jelentősen csökkenti, önmagában is versenyhátrányt jelent és hozzájárul az egyébként is hátrányos helyzetük elmélyítéséhez.

Célunk a munkanélküli felnőttek digitális készségének fejlesztése munkaerő-piaci versenyképességük növelése érdekében, valamint a digitális gazdaság termékei és szolgáltatásai iránti kereslet élénkítése.  

Motivációs kampányunk célja, hogy körbejárja és bemutassa az internet világát, ráirányítsa a figyelmet a digitális gazdaságra, a pénzügyi szektorra, az e-kereskedelemre, az e-közszolgáltatásokra, az ügyfélkapcsolatokra, az online fizetésre, a közösségi médiára, a szélessávú szórakoztatásra. A program keretében beszélünk a technológiákról, az eszközökről, és természetesen azok kipróbálására is lehetőséget nyújtunk. Felvilágosító, oktató foglalkozásainkat közelebb visszük az érintettekhez, szinte szabadidős programként élhetik meg azokat. A digitális felzárkóztatásra létrehozott programunk segítségével a munkanélküliek felismerhetik a digitális készségek munkaerőpiaci jelentőségét.

Programunkat Besenyőtelek, Tiszanána, Szilvásvárad, Recsk, Bélapátfalva, Erdőtelek, Felsőtárkány, Verpelét, Kál, Sarud és Kerecsend településeken jelentős helyi rendezvényhez kapcsolódva valósítjuk meg.

Reményeink szerint programunk javítja a képzésben résztvevők kompetenciáit és munkaerőpiaci kilátásait.